Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe (091) 630494

Gaelscoil na bhFilí

Is bunscoil lán-Ghaeilge mheasctha, ilchreidmheach í Gaelscoil na bhFilí.

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mhéan na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach gníomhaíocht ar scoil. Tá pobal na scoile an-bhródúil as a bheith suite i nGort Inse Guaire agus tuigtear dúinn an dualgas atá orainn an Ghaeilge a fhorbairt, an Ghaeilge a neartú agus meas a chothú i measc na bpaistí sa Ghaeilge.

Gaelscoil na bhFilí is an all-Irish, multi-denominational school catering for boys and girls from Junior Infants to Sixth Class. Learning through Irish greatly benefits children both academically and socially. The benefit of being bilingual makes it easier for children to learn a third and fourth language.