Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe (091) 630494

Contact Us

Sonraí Teagmhála/ Contact Details

Gaelscoil na bhFilí
Ionad Phobail
Bóthar na hInse
Gort Inse Guaire
Co. na Gaillimhe

Fón/ Tel: +353 (0)91 630494