Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe (091) 630494

History

Bunaíodh Gaelscoil na bhFilí sa bhliain 2007 i gcuimhne ar an bhfile Peadar “ the Poet” Ó Fathaigh.

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil na bhFilí a chuireann oideachas trí mhéan na Gaeilge ar fáil do pháistí ó Naíonáin Bheaga go dtí Rang a sé as an gceantar mórthimpeall na háite.

Tá Gaelscoil na bhFilí ag dul ó neart go neart. Togadh dhá sheomra ranga agus seomra achmhainne sa bhliain 2010.

Gaelscoil na bhFilí was founded in 2007 in memory of a local poet; Peadar Ó Fathaigh from Peterswell, Co. Galway.

Gaelscoil na bhFilí is an all Irish multi-denominational school catering for children from Junior Infants to Sixth Class. Gaelscoil na bhFilí has seen the addition of two new classrooms and a learning support room in recent years.crest-large