skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.

Fáilte go dtí Gaelscoil na bhFilí

NOW ACCEPTING ENROLMENTS !

Please click on link below to enrol your child now for September

Is bunscoil lán-Ghaeilge mheasctha, ilchreidmheach í Gaelscoil na bhFilí

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mhéan na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach gníomhaíocht ar scoil. Tá pobal na scoile an-bhródúil as a bheith suite i nGort Inse Guaire agus tuigtear dúinn an dualgas atá orainn an Ghaeilge a fhorbairt, an Ghaeilge a neartú agus meas a chothú i measc na bpaistí sa Ghaeilge.

Gaelscoil na bhFilí is an all-Irish, multi-denominational school catering for boys and girls from Junior Infants to Sixth Class. Learning through Irish greatly benefits children both academically and socially. The benefit of being bilingual makes it easier for children to learn a third and fourth language.

Bunaíodh Gaelscoil na bhFilí sa bhliain 2007 i gcuimhne ar an bhfile Peadar “ the Poet” Ó Fathaigh

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil na bhFilí a chuireann oideachas trí mhéan na Gaeilge ar fáil do pháistí ó Naíonáin Bheaga go dtí Rang a sé as an gceantar mórthimpeall na háite.

Tá Gaelscoil na bhFilí ag dul ó neart go neart. Togadh dhá sheomra ranga agus seomra achmhainne sa bhliain 2010.

Gaelscoil na bhFilí was founded in 2007 in memory of a local poet; Peadar Ó Fathaigh from Peterswell, Co. Galway.

Gaelscoil na bhFilí is an all Irish multi-denominational school catering for children from Junior Infants to Sixth Class. Gaelscoil na bhFilí has seen the addition of two new classrooms and a learning support room in recent years.

Absence From School

Form to be completed night before returning to school after any absence. Please complete the form online after any absence!

Seanfhocail

Giorraíonn beirt bóthar.

Two shorten the road.

Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca.

The old shoe gets the old stocking.

Eochair feasa foghlaim.

Learning is the key to knowledge.

Bíonn blas ar an mbeagán.

A little tastes well.

Moladh luath agus cáineadh mall.

Early praise and delayed criticism.

Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

It takes one to know one.

Is maith an scáthán súil charad.

A friend’s eye is a good mirror.

An rud is annamh, is iontach.

What is rare is strangest.

Benefits of Gaelscoileanna

Garda Vetting Form

Download the Garda vetting form here.

Back To Top