skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.
Step 1 of 5

Cuid 1: Sonraí an Pháiste Part 1: Child's Details

//
Ba mhaith liom mo pháiste a chlárú sa rang seo a leanas (I wish to enrol my child in the following class)

Tabhair faoi deara: Caithfidh aois 4 bliana a bheith sroichte ag do pháiste roimh/ar an 1ú Meán Fomhair sa bhilain Ina bhfuil spéis agat do pháiste a chlárú sna Naíonáin Shóisearacha.

(Your child must have reached their 4th birthday on or before September of the year in which you wish to enrol in Junior Infants.)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.

Sonraí leighis an pháiste (Child's Medical History)

Sonrai maidir le ailéirge, leigheas nó aon fhadhb pearsanta nó tinneas gur chóir don fhoireann teagaisc a bheith ar an eolas fúthú ar mhaithe le leas an pháiste. (e.g. details of medication, allergies, personal difficulties or illness which, to ensure the welfare of the child should be made known to teaching staff)
Please use your mouse or touchscreen phone to sign the form.
Back To Top