skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.

Teanga / Language

Tugann na páistí cuairt ar an leabharlann chun spéis agus suim sa léitheoireacht a spreagadh ó aois óg. Eagraítear Aonach Leabhar sa scoil gach bliain sa scoil.

Children visit the local library during the year to ensure that a love of reading is fostered and encouraged from a young age. School holds Book Fair showcasing the latest books published in Irish. 

Amhrán

Cairde Nua 1-10

Na Laethanta

ABC as Gaeilge

Back To Top