skip to Main Content
Gaelscoil na bhFilí, Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe.

Spórt / Sport

Tá Spórt an tábhachtach i nGaelscoil na bhFilí. Cuirtear ranganna iománaíochta ar fáil saor in aisce. Glacann na páistí páirt i gcomórtaisí éagsúla (peil, iománaíocht agus camógaíocht)

Children participate in a wide variety of sports including hurling, footaball and camogie.

Téann na páistí ag snámh i rith na bliana. Thug Maor snámha le Gaeilge líofa ón gceantar cuairt ar gach rang roimh laethananta saoire an tSamhraidh chun labhairt leis na páistí maidir le sabháilteacht uisce.

Children complete a swimming course in the nearby Lady Gregory Leisure Centre. The school is very grateful to a local lifeguard who spoke to children in Irish about the importance of Water Safety before the Summer Holidays.

Back To Top